ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Αρχαία Ολυμπία, Ολυμπία (Νομός Ηλείας)


 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Olympia Bericht II 1937-38, 5-27, T. 1-8
Olympia Bericht III, Berlin 1938-39, 5-29, Taf. 2-5, 7-10
Olympia Bericht V, Berlin 1956, 10-34, T. 1-10
Olympia II, Die Baudenkmaler, 1892-1896, Amsterdam 1966 (επανέκδοση), 63-70, Taf. XLVIII
Olympia Bericht VIII, Berlin 1968, 16-82, T. 1-11
Mallwitz A., Olympia und Seine Bauten 1972, 180-186
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Μεσσηνιακά-Ηλιακά, Αθήνα 1979, 376-377
Olympia Bericht X, Berlin 1981, 353 κ.ε.
Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1982, 92-95
Γιαλούρη Α., Γιαλούρης Ν., Ολυμπία. Το μουσείο και το ιερό, Αθήνα 1991, 14-16
Σπαθάρη Ε., Το ολυμπιακό πνεύμα, Αθήνα 1992, 77-79
Αραπογιάννη Ξ., Ολυμπία. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2001, 76-82
Βικάτου Ολυμπία, Ολυμπία. Ο Αρχαιολογικός Χώρος και τα Μουσεία της., Αθήνα 2006, 30
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αγία Σοφία Ανδραβίδας
Αγορά Αρχαίας Ήλιδας
Άνω Μονή
Αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου
Βουλευτήριο Ολυμπίας
Βωμός της Ήρας στην Ολυμπία