ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Αρχαία Ολυμπία, Ολυμπία (Νομός Ηλείας)

Τηλέφωνο: +30 2624 - 22517
Φαξ: +30624 - 22529

 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Dorpfeld W., Alt Olympia I-II, Untersuchungen und Ausgrabungen zur Geschichte des altesten Heiligtumes von Olympia und der alteren griechischen Kunst 1935, 269-273
Olympia II, Die Baudenkmaler, 1892-1896, Amsterdam 1966 (επανέκδοση), 121-128, Taf. LXXVI-LXXVIII
Mallwitz A., Olympia und Seine Bauten 1972, σσ. 284-289
Herrmann H.-V., Olympia. Heiligtum und Wettkampefstatte, Munchen 1972, 23, 178
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Μεσσηνιακά-Ηλιακά, Αθήνα 1979, σσ. 374-6
Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1982, σσ. 99-102
Γιαλούρη Α., Γιαλούρης Ν., Ολυμπία. Το μουσείο και το ιερό, Αθήνα 1991, σ. 26
Σπαθάρη Ε., Το ολυμπιακό πνεύμα, Αθήνα 1992, σ. 76
Αραπογιάννη Ξ., Ολυμπία. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2001, σσ. 196-201
Βικάτου Ολυμπία, Ολυμπία. Ο Αρχαιολογικός Χώρος και τα Μουσεία της., Αθήνα 2006, 45
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αγία Σοφία Ανδραβίδας
Αγορά Αρχαίας Ήλιδας
Άνω Μονή
Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου
Βουλευτήριο Ολυμπίας
Βωμός της Ήρας στην Ολυμπία