ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Άγ. Θεράποντος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος (Νομός Λέσβου)

Τηλέφωνο: +30 22510 22561
Email: 14eba@culture.gr

 
 
Εισιτήρια
Χώρο ανοικτός
 
  Α.Μ.Ε.Α.
Πρόσβαση στον αύλειο χώρο του μνημείου με ράμπα
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κοντής, Ι.Δ., Λεσβιακό Πολύπτυχο, Από την Ιστορία, την Τέχνη και τη Λογοτεχνία, Τόποι και Μουσεία της Ελλάδος αρ. 5, Αθήνα 1973
Κλεομβρότου Ι., Mytilena Sacra. Ναοί-κειμήλια πόλεως Μυτιλήνης (τ.Γ'), Θεσσαλονίκη 1976
Σπανός Α., Χριστιανικά μνημεία της Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Αθήνα 2003
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Ακρόπολη Ερεσού στη Σκάλα Ερεσού
Αρχαία Μήθυμνα στον Μόλυβο
Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης στη Νάπη
Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού στη Σκάλα Ερεσού
Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου στη Μύρινα
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης στη Μυτιλήνη
Αρχαιολογικός χώρος Ηφαιστίας στην Ηφαιστία
Αρχαιολογικός χώρος Θερμής στη Λουτρόπολη Θερμής
Αρχαιολογικός χώρος Ιερού του Μέσσου στην Αγία Παρασκευή
Αρχαιολογικός χώρος Καβειρίου στην περιοχή Χλόη