ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Μαυρομάτι (Νομός Μεσσηνίας)


 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ορλάνδος Α., "Εκ της Χριστιανικής Μεσσήνης", Αρχείον των Βυζαντινών μνημείων της Ελλάδος 11 (1969), τχ. 188-114, τχ.2, 115-147
Αναγνωστάκης Η. & Πούλου-Παπαδημητρίου Ν., Η πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη (5ος-7ος αι.) και προβλήματα της χειροποίητης κεραμικής στην Πελοπόννησο, Σύμμεικτα 11 (1997), 229-322
Θέμελης Π.Γ. & Κόντη Β. (επιμ.), Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία. Αστικός και αγροτικός χώρος στη Δυτική Πελοπόννησο, Πρακτικά Διεθνούς συμποσίου, Αθήνα, 29-30 Μαϊου 1998, Αθήνα 2002
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αγία Κυριακή
Αγία Παρασκευή
Αγία Παρασκευή
Αγία Σοφία
Άγιοι Ανάργυροι
Άγιοι Απόστολοι
Άγιοι Θεόδωροι
Αγιολέος
Άγιος Ανδρέας
Άγιος Βασίλειος