ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Άνω Καρυές (Νομός Αρκαδίας)


 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κουρουνιώτης, Κ, Ανασκαφαί Λυκαίου 1904(1905), 153-214
Κουρουνιώτης, Κ., Ανασκαφή Λυκαίου, ΠΑΕ 1909(1910), 185-200
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Αχαϊκά-Αρκαδικά, Αθήνα 1994
Δερεχάνη Ε. Β, Το όρος Λύκαιο και οι αρχαίοι Αρκάδες, Αθήνα 1997
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαίο θέατρο Μαντινείας
Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους
Αρχαιολογικό Μουσείο Λυκόσουρας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης
Αρχαίος ναός στο Γκορτσούλι
Ασκητήριο Παναγιάς στο Βράχο
Βρύση στη θέση Ζούλα Σαρακινίου
Βρύση στη θέση Λούτσα Σαρακινίου
Βρύση στο Πλατανάκι Κυνουρίας