ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Κουστοχώρι Ημαθίας (Νομός Ημαθίας)


 
 
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Λεωφορείο, αυτοκίνητο
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Καραγιάννη Φλ., "Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το Καστοριανό εργαστήρι", ΔΧΑΕ περ.4η, 24 (2003), 257-266
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Ανάκτορο Αιγών
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Αρχοντικό Σαράφογλου
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Λαογραφικό Μουσείο Βέροιας
Λάππειο Γυμνάσιο στη Νάουσα
Μακεδονικός Τάφος των Λύσωνος και Καλλικλέους στη Νάουσα
Μακεδονικός Τάφος της Κρίσεως στη Νάουσα
Μακεδονικός Τάφος του Kinch στη Νάουσα
Μακεδονικός Τάφος των Ανθεμίων στη Νάουσα