ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Σέρβια (Νομός Κοζάνης)

Τηλέφωνο: +30 24610 25903
Φαξ: +30 24610 25236
Email: 17eba@culture.gr

 
  .
Εισιτήρια
Είσοδος ελεύθερη
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ξυγγόπουλος Α., Τα μνημεία των Σερβίων, Αθήνα 1957
Τσιλιπάκου Α., "Χρονικά", ΑΔ 52, Β2 Χρονικά (1997), 814-820
Πέτκος Α., "Χρονικά", ΑΔ 52, Χρονικά (1997), 783
Ευγενίδου Δ., "Τα βυζαντινά μνημεία των Σερβίων" στο Πρακτικά Α΄ Πανσερβιώτικου Συνεδρίου για την ανάπτυξη της περιοχής, 6-8/10/95, Σέρβια 1997, 82 κ.ε.
Σέρβια: μια βυζαντινή καστροπολιτεία 2002
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Α΄ Δημοτικό Σχολείο στη Σιάτιστα Κοζάνης
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
Αρχοντικό Μαλιόγκα στη Σιάτιστα
Αρχοντικό Πούλκως στη Σιάτιστα
Γέφυρα Μόρφης ή Πετρογέφυρο
Δημόσιο κτήριο με δεξαμενή
Δημοτικό Σχολείο στο Παλαιογράτσανο Βελβενδού Κοζάνης
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας