ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Σέρβια (Νομός Κοζάνης)

Τηλέφωνο: +30 24610 25903
Φαξ: +30 24610 25236
Email: 17eba@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

κλειστός λόγω έργων

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Με αυτοκίνητο ή λεωφορείο μέσω Λάρισας ή μέσω Κοζάνης (αεροδρόμιο).
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ευγενίδου Δ., "Ανασκαφές στη βυζαντινή Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Σέρβια και Μογλενά", ΑΕΜΘ 1 (1987), 63-68
Παπαθανασίου Θ., Το μεσαιωνικόν φρούριον των Σερβίων, Θεσσαλονίκη 1939
Μαλούτας Μ., Τα Σέρβια, Θεσσαλονίκη 1956
Ξυγγόπουλος Α., Τα μνημεία των Σερβίων, Αθήνα 1957
Τσαρμανίδης Α., Συμβολή στην ιστορία της επαρχίας Σερβίων (1350-1880) (τ.Α΄), Σέρβια 1995
Ευγενίδου Δ., "Τα βυζαντινά μνημεία των Σερβίων" στο Πρακτικά Α΄ Πανσερβιώτικου Συνεδρίου για την ανάπτυξη της περιοχής, 6-8/10/95, Σέρβια 1997
Ευγενίδου Δ., Κάστρα Μακεδονίας και Θράκης. Βυζαντινή Καστροκτισία, Αθήνα 1997
Σέρβια: μια βυζαντινή καστροπολιτεία 2002
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Αιανής
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Βελβεντού
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας
Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος
Ιστορικό - Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης
Ιστορικός Τόπος Σιάτιστας στην Π.Ε Κοζάνης