ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Μαντίνεια (Νομός Αρκαδίας)


 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Καράγιωργα Θ., "Χρονικά", ΑΔ 18 (1963), 88-89
Καράγιωργα-Σταθακοπούλου Θ., "Η μαντινική Πτόλις" στο Πρακτικά του Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Κόρινθος 9-16 Σεπτεμβρίου 1990) τ. Β', Αθήνα 1992-93, 97-115
Καράγιωργα-Σταθακοπούλου Θ., "Πτόλις Μαντινείας", ΑΑΑ 22 (1989) 1995, 113-122
Voyatzis M.E., "The Role of Temple Building in Consolidating Arkadian Communities" στο Nielsen Th.H., Roy J. (επιμ.), Defining Ancient Arkadia, Symposium, April, 1-4 1998, Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 6, Copenhagen 1999, 133, 146
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαίο θέατρο Μαντινείας
Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους
Αρχαιολογικό Μουσείο Λυκόσουρας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης
Ασκητήριο Παναγιάς στο Βράχο
Βρύση στη θέση Ζούλα Σαρακινίου
Βρύση στη θέση Λούτσα Σαρακινίου
Βρύση στο Πλατανάκι Κυνουρίας
Βρύση στον Άγιο Βασίλειο Κυνουρίας