ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

Δήμος Μελιτειέων, Κέρκυρα, Γαρδίκι (Νομός Κέρκυρας)


 
 
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Οδικώς μέχρι το σημείο όπου υπάρχει ενημερωτική πινακίδα. Στη συνέχεια με τα πόδια μέσα απ' τον ελαιώνα.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Δοντά Γ., "Χρονικά", ΑΔ 22, Β2 (1967), σ. 369
Σουέρεφ Κ., "Σχετικά με την Προελληνική Κέρκυρα.", Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, αρ. 13, Αθήνα 1976, σ. 87 - 114
Άνθρωπος και σπηλαιοπεριβάλλον: Α΄ Πανελλήνιο Σπηλαιολογικό Συνέδριο, 26 - 29 Νοεμβρίου 1992, Αθήνα 1998, σ.15 κ.εξ.
Σορδίνας Α., Παλαιολιθική έρευνα στον Ιόνιο χωρο κατά την δεκαετία του 60. Με ειδική αναφορά στην Σπηλαιότητα Γράβα Αγ. Ματθαίου Κέρκυρας, Αρχαιολογία 60, Αθήνα χ.χ., σ. 74
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Ανεμόμυλος Παξών
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας
Βίλα Φοντάνα
Βυζαντινή Συλλογή Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας
Βυζαντινό Φρούριο Αγγελοκάστρου
Δημοτική Πινακοθήκη Κερκύρας
Δωρικός Ναός στο Καρδάκι
Ιερό Ήρας (Ηραίο) στο Κτήμα Mon Repos
Ιόνιο Βουλευτήριο Κέρκυρας
Λατινικό Παρεκκλήσιο Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας