ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Τ.Κ. 69300, Μαρώνεια (Νομός Ροδόπης)

Τηλέφωνο: +302533043016, 25310 - 22.411
Φαξ: 2531021517
Email: efarod@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Λεωφορείο από ΚΤΕΛ Κομοτηνής με προορισμό Μαρώνεια- Άγιο Χαράλαμπο.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Asdracha C., La region des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siecles. Etude de geographie historique, Αθήνα 1976, 98-104
Δουκατά Σ., "Ευρήματα παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής περιόδου στην Παληόχωρα Μαρωνείας", ΑΕΜΘ 5 (1991), 497-513
Δουκατά-Δεμερτζή Σ., "Η βυζαντινή Μαρώνεια από τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής στην Παληόχωρα Μαρωνείας", ΑΕΜΘ 8 (1994), 359-370
Αλιμπράντης Θ., Βυζαντινή Μαρώνεια. Ανασκαφή στον Άγιο Χαράλαμπο, Θεσσαλονίκη 1994
Δουκατά-Δεμερτζή Σ., "Μεσοβυζαντινό ναύδριο στη βασιλική της Παληόχωρας Μαρωνείας", ΑΕΜΘ 11 (1997), 645-661
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αναστασιούπολις - Περιθεώριον
Αρχαία Μαρώνεια
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής
Μαξιμιανούπολις-Μοσυνούπολις
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά
Παπίκιον όρος
Χερσόνησος Μολυβωτής