ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Τ.Κ. 23100, Σπάρτη, Μενελάειον (Νομός Λακωνίας)

Τηλέφωνο: +30 27310 23.315
Φαξ: 2731021516
Email: efalak@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Wace A.J.B., Thompson M.S., Droop J.P., "The Menelaion", BSA 15 (1908-09), 108-157
Catling H.W., "New Excavations at the Menelaion, Sparta" in Neue Forsshungen in griechischen Heiligtuemern: Internationales Symposion in Olympia vom 10. bis 12. Oktober 1974 anlaesslich der Hundertjahrfeier der Abteilung Athen und der Deutschen Ausgrabungeb in Olympia , Deutsches Archaeologisches Institut 1976, 77-90
Catling H.W., "Excavations at the Menelaion, Sparta 1973-1976", JHS 97, AR (1977), 24-42
Catling H.W., "Η Aγγλική Aρχαιολογική Σχολή Aθηνών στη Σπάρτη", Λακωνικαί Σπουδαί 8 (1986), 189-204
Tomlinson R.A., The Menelaion and Spartan architecture, στον τόμο ΦIΛOΛAKΩN, Lakonian Studies in honour of Hector Catling, Οξφόρδη 1992, 247-256
Barber R.L.N., The origins of the Mycenaean Palace, στον τόμο ΦIΛOΛAKΩN, Lakonian Studies in honour of Hector Catling, Οξφόρδη 1992, 11-23
Cavanagh W., Crowel J., Catling R.W.V. & Shipley G., The Laconia Survey, vol. II, Oxford, Northampton 1996, 401-406
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Ακρόπολη Σπάρτης
Αμυκλαίον και Ιερό Απόλλωνος Αμυκλαίου
Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς
Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυστρά
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης
Αρχαιολογικός Χώρος Γυθείου (Αγορά)
Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρου Γερακίου
Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρου Μονεμβασίας
Αρχαιολογικός Χώρος του Μυστρά