Ικτίνος (5ος αι. π.Χ.)
Ιμάρι
Ιππίας (τέλη 5ου αι. π.Χ.)
Ιπποδάμεια
Ιπποκράτης (460-περ. 380 π.Χ.)
Ίσις
Ιωακείμ
  Ιωάννης Άγγελος Κομνηνός Δούκας
Δυνάστης των Νέων Πατρών (Υπάτη) και σεβαστοκράτορας της Θεσσαλίας. Ήταν νόθος γιος του δεσπότη της Ηπείρου, Μιχαήλ Β΄ Δούκα, ο οποίος, μετά το θάνατό του, διένειμε το δεσποτάτο στους δύο γιους του, το μεγαλύτερο, Νικηφόρο Α΄, και το μικρότερο, Ιωάννη Α΄. Ο Ιωάννης πήρε ολόκληρη τη Θεσσαλία και το τμήμα της σημερινής Στερεάς ανατολικά της Αιτωλίας και ως τον Κορινθιακό κόλπο, και ηγεμόνευσε από το 1271 μέχρι το 1289. Το 1283 έκτισε τη μονή των Μεγάλων Πυλών, αφιερωμένη στη Θεοτόκο με το επίθετο της Ακαταμαχήτου και εκεί τάφηκε μετά το θάνατό του.
Ιωάννης Ούρεσης Άγγελος Κομνηνός Δούκας ο Παλαιολόγος
Ιωάννης Στρατηγόπουλος
Ιωάννης Τσιμισκής
Ιωάννης (17ος αι.)
Ιωαννίκιος
Ιωάσαφ
Ιωάσαφ και Μάξιμος (16ος αι.)