Ήλιος
  Ημιχώνιο
Το ημιχώνιο είναι ένα είδος θόλου που εισάγεται στη βυζαντινή αρχιτεκτονική κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο. Πρόκειται για κωνική επιφάνεια, η γενέτειρα του οποίου γεφυρώνει μια ορθή γωνία σε κάτοψη. Χρήση τους γίνεται σε ναούς οκταγωνικού τύπου.
Ήρα
Ηρακλής
Ηρόδοτος
Ησίοδος
Ηφαιστίων
Ήφαιστος