ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Τ.Κ. 59031, Βεργίνα (Νομός Ημαθίας)

Τηλέφωνο: +30 23310 92347
Email: vergina@culture.gr efahma@culture.gr

 
 
 
  Ώρες Λειτουργίας

Προς το παρόν επισκέψιμο για το κοινό είναι μόνο το Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών (βλ. σχετικό δεσμό παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες)

 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ανδρόνικος Μ., Ανασκαφή στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, ΑΑΑ ΙΧ (1979)
Ανδρόνικος Μ., Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι και οι άλλες αρχαιότητες, Αθήνα 1988
Ανδρόνικος Μ., Μακεδονία. Από τον Φίλιππο Β΄ έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση (έκδ. R. Ginouves), Αθήνα 1993
Ανδρόνικος Μ., Βεργίνα ΙΙ. Ο τάφος της Περσεφόνης, Αθήνα 1994
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Ανάκτορο Αιγών
Αρχαίο θέατρο Αιγών
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας στη Νάουσα
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Αρχοντικό Σαράφογλου
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Λαογραφικό Μουσείο Βέροιας
Λάππειο Γυμνάσιο στη Νάουσα
Μακεδονικός Τάφος των Λύσωνος και Καλλικλέους στη Νάουσα
Μακεδονικός Τάφος της Κρίσεως στη Νάουσα