ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Τ.Κ. 59035, Λευκάδια (Νομός Ημαθίας)

Τηλέφωνο: +30 23310 92347
Email: efahma@culture.gr

 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Kinch K.F., "Le tombeau de Niausta, Tombeau Macedonien", D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 7 Raekke, Historisk of Filosofisk Afd, IV,3 (1920), 283 κ.ε.
Ρωμιοπούλου Κ., Τουράτσογλου Ι., "Ο μακεδονικός τάφος της Νιάουστας", ΑΕ (1971), 65-71
Miller S., The Tomb of Lyson and Kalikles. A painted Macedonian Tomb, Mainz 1993
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Ανάκτορο Αιγών
Αρχαίο θέατρο Αιγών
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας στη Νάουσα
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Αρχοντικό Σαράφογλου
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών
Λαογραφικό Μουσείο Βέροιας
Λάππειο Γυμνάσιο στη Νάουσα
Μακεδονικός Τάφος των Λύσωνος και Καλλικλέους στη Νάουσα