ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
   
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του κτηρίου της Δεξαμενής  
Δημόσιο κτήριο με δεξαμενή
Ένα από τα σημαντικά κτήρια, πιθανόν δημόσιου χαρακτήρα, που αποκαλύφθηκαν στον επιβλητικό λόφο ''Μεγάλη Ράχη'' και ανήκουν στην αρχαία πόλη της Αιανής, είναι το μεγάλο οικοδόμημα με μια δεξαμενή στο μέσο του. Το κτήριο βρίσκεται στο νότιο κορυφαίο χώρο του λόφου, όπου ανιχνεύθηκαν τα λαξεύματα που έγιναν πάνω στο φυσικό βράχο για τη θεμελίωση των τοίχων. Πρόκειται για ένα σχεδόν ορθογώνιας κάτοψης κτίσμα, στην αυλή του οποίου ανασκάφηκε μεγάλη κυκλική δεξαμενή. Η αυλή του κτηρίου ήταν στρωμένη με ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη από το Στωϊκό κτήριο της αρχαίας Αιανής  
Στωικό κτήριο
Ένα ακόμη σημαντικό κτίσμα της αρχαίας Αιανής, και αυτό όπως το κτήριο με τη δεξαμενή δημόσιου χαρακτήρα, ήρθε στο φως στο αμέσως κατώτερο πλάτωμα της κορυφής του λόφου και στα βορειοανατολικά του. Έχουν σωθεί οι δύο πλευρές του, οι οποίες σχηματίζουν ένα Γ. Η μία από αυτές έχει μήκος 25 μ. και η άλλη 20 μ. Έχουν διατηρηθεί τα θεμέλια των δύο πλευρών, τα οποία είναι χτισμένα με μεγάλους γωνιόλιθους. Παρόλη τη λιθολόγηση και του κτηρίου αυτού σε μεταγενέστερες εποχές έχουν σωθεί πολλά αρχιτεκτονικά ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη κτηρίου με τους Μεγάλους Δόμους  
Οικία των μεγάλων δόμων
Ανατολικά του πλατώματος, όπου βρίσκεται το στωικό κτήριο, σε ένα κατώτερο πλάτωμα ήρθε στο φως άλλο ένα δημόσιου χαρακτήρα κτήριο της αρχαίας Αιανής. Το κτήριο χρονολογείται στα κλασικά χρόνια, ενώ σε μεταγενέστερες φάσεις κατασκευάστηκαν πάνω άλλα οικοδομήματα. Το κλασικό οικοδόμημα αποτελείται από ανισόπεδους ορθογώνιους χώρους, οι οποίοι ακολουθούν την κλίση του εδάφους, και έναν στωικό χώρο. Ο τοίχος της στοάς έχει πλάτος 1,70 μ. και μήκος 20 μ., ενώ μπροστά του βρίσκονται οι βάσεις 5 πεσσοκιόνων. ...
 
 
 
Οικία με τα πιθάρια
Σε χαμηλότερα πλατώματα του λόφου ''Μεγάλη Ράχη'' αποκαλύφθηκαν διάφορες ιδιωτικές κατοικίες και άλλα κτήρια, που δίνουν μια εικόνα για την ζωή των κατοίκων της αρχαίας Αιανής. Καθώς όμως η προσφερόμενη έκταση πάνω στο λόφο είναι μικρή, έχουν παρατηρηθεί διαδοχικές οικοδομικές φάσεις με παλιότερους τοίχους που ξαναχρησιμοποιούνται η με την πρόσθεση καινούργιων πάνω στην επίχωση προγενέστερων σπιτιών. Οι οικίες χωρίζονται με μεσοτοιχίες και στενά δρομάκια, όπου κατέληγαν και οι αποχετευτικοί αγωγοί. ...
 
 
 
Οικία με τις σκάλες
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές οικίες παρουσίαζει το Σπίτι με τις σκάλες. Βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της κορυφής του λόφου σε ένα πλάτωμα, το οποίο διαθέτει πρόσβαση στα υπόλοιπα πλατώματα του λόφου από μονοπάτια μετά το μεγάλο Στωικό Κτήριο και την Οικία των μεγάλων δόμων. Πρόκειται για μια οικία ορθογώνιας κάτοψης με μικρά και μεγάλα δωμάτια, ενώ στο μέσο της υπάρχει διάδρομος με σκαλοπάτια. Και το σπίτι αυτό λόγω της κλίσης του εδάφους είναι χτισμένο σε διαφορετικά επίπεδα, ...
 
 
 
Θαλαμωτός τάφος Α΄ Αιανής
Ο θαλαμωτός τάφος Α΄ είναι ο μεγαλύτερος του είδους, που έχει αποκαλυφθεί στη νεκρόπολη της αρχαίας Αιανής. Η νεκρόπολη βρίσκεται στη θέση Λειβάδια, βόρεια του λόφου της Μεγάλης Ράχης, και χρονολογείται στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους.
Ο νεκρικός θάλαμος του τάφου έχει διαστάσεις περίπου 4 x 4 μ., με πλευρές πλάτους 3 μ., οι οποίες είναι κατασκευασμένες εναλλάξ από τρεις και δύο σειρές δόμων. Η στέγη του ήταν επίπεδη, κτισμένη με μακρόστενους δόμους, που πατούσαν πιθανόν πάνω σε ξύλινο ...
 
 
 
Θαλαμωτός τάφος Β΄ Αιανής
Ο μεγάλος θαλαμωτός τάφος Β΄ της Αιανής ανήκει στη νεκρόπολη των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, που βρίσκεται στη θέση Λειβάδια, βόρεια της αρχαίας πόλης. Εντοπίσθηκε λίγα μέτρα δυτικότερα του ακόμη μεγαλύτερου θαλαμωτού τάφου Α΄, στην ίδια περίπου ευθεία και σε ελάχιστα χαμηλότερο επίπεδο. Από τα λιγοστά ευρήματα, που αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό του, χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. Για την κατασκευή του καταστράφηκε το νότιο τμήμα προγενέστερου οικοδομήματος, που υπήρχε στην ίδια θέση και πρέπει να ...
 
 
 
Οικία με τις αγνύθες
Η τελευταία επισκέψιμη ιδιωτική κατοικία της αρχαίας πόλης της Αιανής είναι η λεγόμενη Οικία με τις αγνύθες. Βρίσκεται σε ένα χαμηλότερο πλάτωμα και στα νοτιοανατολικά της Οικίας με τις σκάλες. Στο συγκεκριμένο πλάτωμα εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο χώροι κατοικιών, ανάμεσα στους οποίους υπάρχει ένα στενό δρομάκι, πλάτους 2 μ. περίπου. Κάτω από το δρόμο αυτό υπάρχει αποχετευτικός αγωγός. Ο χώρος ονομάστηκε από την ανασκαφέα Οικία με τις αγνύθες, καθώς βρέθηκε πλήθος αγνυθών, σωριασμένες στην πίσω ...