ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Επαρχία Κισάμου (Νομός Χανίων)

Τηλέφωνο: 2822083308
Email: efacha@culture.gr

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Οδικώς, μέσω της νέας εθνικής οδού Χανίων - Κισάμου.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Μ. Πωλογιώργη, "Η τοπογραφία μιας αρχαίας πόλης της δυτικής Κρήτης", ΑΑΑ 1985, 65-79
Μαρκουλάκη Στ., "Οι Ώρες και οι Εποχές σε ψηφιδωτό από το Καστέλι Κισάμου" 1987, 33-59
Σκόρδου Μ., "Ελληνιστική κεραμική από το Καστέλι Κισάμου", Πρακτικά Ε΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική (Χανιά Απριλ. 1997), Αθήνα 2000, 25-36
Σ. Μαρκουλάκη, Γ. Χριστοδουλάκος, Χ.Φραγκονικολάκη, "Η αρχαία Κίσαμος και η πολεοδομική της οργάνωση", Atti del congress international: Creta Romana e Protobyzantina 2004, 355-373
Μ. Σκόρδου, ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΣΑΜΟΣ «Διερευνητικές τομές-Ανασκαφές» 2018
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αζοϊρές Στύλου στον Αποκόρωνα
Ανώπολις Σφακίων
Άπτερα στα Μεγάλα Χωράφια Αποκορώνου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων
Γαύδος
Γραμβούσα Κισάμου
Έλυρος στο Ροδοβάνι Σελίνου
Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου