ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Επαρχία Σφακίων, Φραγκοκάστελλο (Νομός Χανίων)


 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Το Φραγκοκάστελλο βρίσκεται στα νότια του νομού Χανίων. Η πιο εύκολη διαδρομή είναι από Βρύσσες Αποκορώνου προς Χώρα Σφακίων. Υπάρχει σήμανση σε όλο το δίκτυο.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
M.S.F. Hood, Some ancient sites in south west Crete, BSA LXII 1967, 55-56
I.F. Sanders, Roman Crete. An archeological survey and gazetteer of Late Hellenistic, Roman and Early Byzantine Crete 1982
Μ. Ανδριανάκης, "Κατάλογος παλαιοχριστιανικών μνημείων Νομού Χανίων", Χανιά 1982, 22-49
Μαρία Βλαζάκη, Ο νομός Χανίων μέσα από τα μνημεία του, Αθήνα 1996
Μ. Ανδριανάκης, Το Φραγκοκάστελλο των Σφακίων, Αθήνα 1998
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αζοϊρές Στύλου στον Αποκόρωνα
Ανώπολις Σφακίων
Άπτερα στα Μεγάλα Χωράφια Αποκορώνου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων
Γαύδος
Γραμβούσα Κισάμου
Έλυρος στο Ροδοβάνι Σελίνου
Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου