ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Σώστης (Νομός Ροδόπης)

Τηλέφωνο: +30 25310 22411
Φαξ: 2531021517

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Δασικοί δρόμοι που ξεκινούν από τα χωριά Πολύανθος, Ληνός, Σώστης, Μίσχος και Θάμνα. Λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση παρακαλούμε να απευθύνεστε για πληροφορίες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Παπαζώτος Θ., "Προανασκαφικές έρευνες στο Παπίκιον Όρος", Θρακική Επετηρίδα 1 (1980), 113-152
Ζήκος Ν., "Αποτελέσματα ανασκαφικών ερευνών στο Παπίκιον Όρος" στο Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συμποσίου για τη Θράκη, (Κομοτηνή 28-31 Μαΐου 1987), Byzantinische Forschungen 14 1989, 675-687
Ζήκος Ν., Παπίκιον Όρος, Αθήνα 2001
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αναστασιούπολις - Περιθεώριον
Αρχαία Μαρώνεια
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
Βυζαντινή Μαρώνεια
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής
Μαξιμιανούπολις-Μοσυνούπολις
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά
Χερσόνησος Μολυβωτής