ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Τ.Κ. 61200, Αξιοχώρι, Πολύκαστρο, Κιλκίς (Νομός Κιλκίς)

Τηλέφωνο: 2310801402, 2341022477
Φαξ: 2310801425, 2341075394
Email: efakil@culture.gr

 
 
Εισιτήρια
Mη επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €0, Μειωμένο: €0
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Cuttle, W.L., Report on Excavations at Vardaroftsa, 1925, 1926: Part II. The Tables, Annual of the British School at Athens 28 1925-1926
Heurtley, W.A. & Hutchinson, R.W., Report on the Excavations at Toumba and Tables at Vardaroftsa Macedo-nia, 1925, 1926: Part I. The Toumba, Annual of the British School at Athens 27 1925-1926, 1-66
Heurtley, W.A., Prehistoric Macedonia. An Archaeological Reconnaissance of Greek Macedonia (West of the Struma) in the Neolithic, Bronze, and Early Iron Ages, Cambridge 1939
French, D.H., Index of Prehistoric Sites in Central Macedonia and Catalogue of Sherd Material in the University of Thessaloniki 1967
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ευρωπού
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιού Γυναικόκαστρου
Βυζαντινό Φρούριο στο Παλαιό Γυναικόκαστρο
Η «ΜΟΡΡΥΛΙΩΝ ΠΟΛΙΣ»
Κέντρο Ενημέρωσης Αρχαίας Ευρωπού
Παλαιοχριστιανικό συγκρότημα στην Κολχίδα
Παλατιανό
Ταφικοί Τύμβοι Τούμπας Δήμου Παιονίας
Ταφικός τύμβος Μεσιάς