Λαδάρμειο Δημοτικό Σχολείο στη Ρόδο (Λάερμα)
Λαογραφικό Μουσείο Άμφισσας (Άμφισσα)
Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξειδίου (Γαλαξείδι)
Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας - Αρχοντικό Κυριακού (Καλαμάτα)
Λάππειο Γυμνάσιο στη Νάουσα (Νάουσα)
Λέσχη Κνιδίων (Δελφοί)
Λευκός Πύργος (Θεσσαλονίκη)
Λεωνιδαίο (Ολυμπία)
Λιθόκτιστη γέφυρα (α) στον δρόμο προς τον Αγ. Ιωάννη - έξω από ΒΙ.ΠΕ (Άγιος Ιωάννης)
Λιθόκτιστη γέφυρα (β) στον δρόμο προς τον Αγ. Ιωάννη - έξω από ΒΙ.ΠΕ (Άγιος Ιωάννης)
Λιθόκτιστη γέφυρα στη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 1+235.07 κατά μήκος του οδικού άξονα Κανάβαρι-Πρόδρομος (Κανάβαρι)
Λιθόκτιστη γέφυρα στη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 14+990.07 κατά μήκος του οδικού άξονα Κανάβαρι-Πρόδρομος (Κανάβαρι)
Λιθόκτιστη γέφυρα στη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 18+727.00 κατά μήκος του οδικού άξονα Κανάβαρι-Πρόδρομος (Κανάβαρι)
Λιθόκτιστη γέφυρα στη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 2+398.00 κατά μήκος του οδικού άξονα Κανάβαρι-Πρόδρομος (Κανάβαρι)
Λιθόκτιστη γέφυρα στη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 3+185.00 κατά μήκος του οδικού άξονα Κανάβαρι-Πρόδρομος (Κανάβαρι)
Λιθόστρωτα στο Αίγιο (Αίγιο)
Λουτρό (Ιερό Άμμωνα Δία) (Καλλιθέα)
Λουτρό Ρωμαϊκής Αγοράς (Θεσσαλονίκη)
Λόφος Πεντεσκούφι με το Κάστρο του (Αρχαία Κόρινθος)
Λυκιακός τάφος (Καστελόριζο)